top of page

Zasady ochrony prywatności na profilu na Facebooku firmy Wawent

 

Administratorem danych osobowych jest:

WAWENT SPÓŁKA CYWILNA PIOTR KRÓL MAREK

SŁOMKOWSKI z siedzibą w Warszawie (03-4334), ul. Oliwska 11a, NIP 5242876738, www.wawent.pl, zamowienia@wawent.pl 

 

 

Zakres ogólny:

1. Zawarte niżej informacje zostały spisane dla użytkowników Facebooka, a w szczególności dla fanów naszego fanpage’a w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy.

2. Wszelkie działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.

3. Przypominamy, że polityka naszego fanpage’u może różnić się treścią od innych stron podmiotów na Facebooku.

4. Niniejsza klauzula może ulec zmianie jednak nie będą one naruszać podstawowych zasad zachowania prywatności użytkowników Facebooka oraz zasad bezpieczeństwa.

5. Wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.

6. Nasza firma administruje Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.

 

Dane osobowe- informacje o przetwarzaniu:

1. Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);

 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);

 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne.

 • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

2. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.

3. Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook.

4. Podstawami prawnymi jakie są odpowiednie do przetwarzania danych osobowych to:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyrażają Państwo kierując do nas zapytanie.

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy możliwości/ chęci

zawarcia współpracy oraz ustalenia ich warunków. Np. Chęć użytkownika na

skorzystanie z usług, które prowadzimy w związku z wykonywaną działalnością.

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy innych niż wskazanych

w punkcie wyżej interesów.

5. Informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych

będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu

zakończenia współpracy.

6. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa

komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez

autora.

7. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia

wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez

aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.

8. Każdy użytkownik posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:

 • dostępu do treści swoich danych,

 • prawo do uzyskania ich kopii(jeśli będzie istniała taka możliwość),

 • prawo do ich sprostowania,

 • prawo do usunięcia,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania,

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,

 • prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość).

9. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń co do przestrzegania ochrony danych osobowych z naszej strony, istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W przypadku żądań odnośnie wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia. 11. Relacje pomiędzy naszą firmą, a użytkownikiem są w pełni dobrowolne.

12. Państwa dane osobowe nie są przez nas profilowane.

bottom of page